Werk uit
handen
Dat wil ik ookl!

Werk uit handen

Omgevingscommunicatie | Projectcommunicatie

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Doelstelling

Een breed gedragen ontwerp voor knooppunt Hoevelaken, zodat in 2021 het project de uitvoering in kan. Rijkswaterstaat heeft Camerik Voortman gevraagd of we daar de omgevingscommunicatie zo optimaal mogelijk willen inrichten en organiseren.

Aanpak

Rijkswaterstaat pakt knooppunt Hoevelaken (A1/A28) aan om de files, luchtvervuiling en geluidoverlast te verminderen. Het project zit in de voorbereidingsfase. In 2021 gaat de eerste schop in de grond. Tot die tijd ondersteunt Camerik Voortman Rijkswaterstaat bij alle projectcommunicatie met iedereen die woont, werkt of reist in de omgeving van het knooppunt Hoevelaken. Dit betekent onder andere het bijhouden van de projectsite, communicatieplannen schrijven, inloopbijeenkomsten organiseren en nieuwsbrieven maken voor verschillende doelgroepen. Om de juiste informatie op te halen, overlegt de communicatieadviseur van Camerik Voortman regelmatig met RWS-collega’s uit het omgevingsteam, de aannemer en aanpalende projecten van Rijkswaterstaat. 

Resultaat

Camerik Voortman verzorgt in samenwerking met Zandbeek een groot deel van de communicatietaken bij dit project. Open en eerlijke communicatie is hierbij het uitgangspunt. Zo is al vroeg in het traject besloten om aannemers te laten meedenken over de plannen. Maar ook stakeholders kunnen op verschillende momenten ideeën en wensen aandragen. Dat leidt tot een breed gedragen ontwerp. Door open, integer en eerlijk te communiceren tijdens informatiebijeenkomsten, (bestuurlijke) overleggen en in de media heeft de projectorganisatie een goede relatie opgebouwd met de omgeving. 

Het laatste nieuws

Twist of Sinne

Deze infographic over het jaarverslag van Sinne kinderopvang zorgt voor verbeelding! Voor verschillende opdrachtgevers doen wij de vormgeving van hun jaarverslag. Dit jaar mochten we niet alleen het jaarverslag van Sinne kinderopvang vormgeven,...

Bel 0513 64 00 17
of volg ons op

K.R. Poststraat 7
8441 EL Heerenveen
T 0513 64 00 17
E info@camerikvoortman.nl