Gene vragen,
maar antwoorden
Hoe dan?

Geen vragen, maar antwoorden 

Projectbegeleiding | evenementorganisatie

Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen

Doelstelling

Organiseer een informatiebijeenkomst voor inwoners om samen in gesprek te gaan over de komst van een nieuw asielzoekerscentrum. 
 

Aanpak

Om snel te kunnen schakelen, was het handig dat we op locatie konden werken: dichtbij de informatie en de actuele ontwikkelingen. Door de vele betrokken partijen en de beladenheid van het onderwerp was veel overleg van belang, en parallel daaraan snel handelen en besluiten.  Wij handelden vanuit een positieve benadering (‘wij gaan graag met u in gesprek’), met ruimte voor bijstelling van de aanpak ter plekke. De reflectieve communicatie scrum (Betteke van Ruler) diende als leidraad. Snel schakelen, een richtinggevende ambitie opstellen, evaluatie tijdens het proces, reflectie op voortgang en betrokkenheid van alle partijen zijn hier onderdeel van en werden tijdens het proces constant meegenomen.

Resultaat

De gemeente Heerenveen kijkt terug op een geslaagde inloopbijeenkomst over het azc. Belangrijker nog is dat veel bezoekers de bijeenkomst positief ervaren hebben, of zij nu welwillend of afwijzend tegenover een azc stonden. Bezoekers vonden het prettig persoonlijke gesprekken te kunnen voeren, hierdoor voelden zij zich vrij alles te vragen en te zeggen. Ook waardeerden zij dat er zoveel betrokken organisaties aanwezig waren om hun vragen aan te kunnen stellen. Van de circa 220 bezoekers hebben 42 zich diezelfde avond nog aangemeld om mee te denken in de klankbordgroep over het azc.

Bel 0513 64 00 17
of volg ons op

K.R. Poststraat 7
8441 EL Heerenveen
T 0513 64 00 17
E info@camerikvoortman.nl